'Indammen bezwaren via WOZ-bureaus verhoogt werkdruk gemeenten'

09 MEI 2023 10:12 | Vastelastenbond

Dit is een expertquote van Dirk-Jan Wolfert, CEO Vastelastenbond. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Inwoners maken massaal bezwaar tegen nieuwe WOZ-waarde van huizen: lange wachtrijen aan telefoon | Topverhalen Utrecht | AD.nl

Gemeenten kunnen het aantal bezwaren niet aan en denken dat het aanpakken van de WOZ-bureaus de oplossing is. Door de macht van WOZ bureaus in te dammen of zelfs weg te nemen, daalt het aantal WOZ-bezwaren niet. Gemeenten krijgen door het inperken van die bureaus juist meer bezwaren binnen, terwijl zij de werkdruk nu al niet aankunnen. De oplossing voor dit probleem is een wetswijziging en de bal ligt nu bij de politiek.

De WOZ-wetgeving is achterhaald en kost enorm veel tijd en moeite om uit te voeren. Het probleem is de waardebepaling en de communicatie daaromheen. Vaak klopt de waardebepaling niet of is de totstandkoming ervan voor burgers onbegrijpelijk. Dit leidt tot vragen of zelfs frustratie.

Onduidelijke communicatie zorgt ervoor dat veel burgers zich tot WOZ-bureaus wenden die het maken van bezwaar hebben vereenvoudigd. Door de rol van deze bureaus weg te nemen, verdwijnt het recht op rechtsbescherming. Burgers kunnen dan alleen bezwaar maken bij de uitvoerende partij, de gemeenten, en dat is een typisch geval van de slager keurt zijn eigen vlees. Daar staan burgers vaak wantrouwend tegenover.

Meer binnen de rubriek Economie en geld