NVVE bezorgd over advies 2e SCEN-arts in KNMG-standpunt

01 DEC 2021 19:35 | NVVE

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is bezorgd over het nieuwe KNMG-advies om een tweede onafhankelijke SCEN-arts te raadplegen als een arts die euthanasie wil uitvoeren een negatief SCEN-advies krijgt. Dit wringt volgens de NVVE met het wettelijke uitgangspunt dat de arts altijd zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn beslissing. Het advies staat in het nieuwe standpunt ‘Beslissingen rond het levenseinde’ over euthanasie dat artsenorganisatie KNMG woensdag 1 december heeft gepubliceerd. De NVVE is wel content met de rest van het KNMG-standpunt. 

Een arts die euthanasie uitvoert, is wettelijk verplicht een zogeheten SCEN-arts in te schakelen, maar diens advies is niet bindend. In de praktijk werkt dat goed. Euthanasie wordt in Nederland op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, ook als het SCEN-advies niet wordt overgenomen. Het nieuwe advies van de KNMG kan worden uitgelegd alsof daarover twijfels bestaan. De NVVE vreest dat artsen zich terughoudend gaan opstellen als zij een negatief advies van een SCEN-arts hebben gekregen. De kans is immers groot dat een toetsingscommissie daar met het oog op het KNMG-standpunt kritischer op zal doorvragen. 

Tevreden is de NVVE met het standpunt van de KNMG over hoe euthanasie kan worden verleend aan een patiënt die er door dementie niet zelf om kan vragen maar wél een schriftelijk euthanasieverzoek heeft. De KNMG is het eens met de uitspraak van de Hoge Raad dat in zo’n geval geen extra bevestiging van de patiënt vereist is. Dit is een belangrijke steun in de rug voor artsen. 

In het standpunt ‘Beslissingen rond het levenseinde’ geeft de KNMG ook een advies over patiënten in een verpleeghuis die om euthanasie vragen. De patiënt heeft in die situatie vaak een andere arts dan degene met wie hij in het verleden zijn euthanasieverzoek besprak, veelal de huisarts. De KNMG wil dan graag dat er contact wordt opgenomen met deze huisarts. Dit gaat minder ver dan wat de NVVE beoogt, namelijk dat de huisarts waar mogelijk de behandeling overneemt, maar het is een stap in de goede richting. 

 

De NVVE is bijna 50 jaar geleden opgericht als actiegroep. In 2002 werden haar activiteiten beloond met de invoering van de euthanasiewet. In 2012 richtte de NVVE de Levenseindekliniek op (nu Expertisecentrum Euthanasie). Inmiddels is de NVVE een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging met 174.000 leden. In het kantoor in Amsterdam werken 31 medewerkers. Daarnaast zijn in het hele land zo’n 150 vrijwilligers actief en worden er op 50 locaties in Nederland spreekuren gehouden waar leden op afspraak in een persoonlijk gesprek hun vragen over wilsverklaringen kunnen bespreken. 

Meer binnen deze rubriek