'Met minder zzp'ers verdwijnt het probleem van de zzp'er niet'

22 MRT 2023 14:28 | Vakvereniging HZC

Dit is een expertquote van Chris van Veldhuizen, Directeur, Vakvereniging HZC.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: De overheid vindt het niet fijn, maar we gaan steeds vaker aan de slag als zzp'er | Economie | NU.nl

Cijfers van statistiekbureau CBS geven aan dat de groei in zzp'ers vooral is terug te zien in de sectoren zorg & welzijn, ICT en technische beroepen. In alle technische beroepsgroepen in de bouw en infrasector herkent HZC deze groei. Of het nu kraanmachinisten, graafmachinisten, monteurs of chauffeurs zijn.

De overheid vindt deze groei niet fijn, zo meldt NU.nl op 20 maart. Het kabinet wil het aantal zzp'ers terugdringen, vanwege het financiële en economische risico dat veel zzp'ers niet of onvoldoende verzekerd zijn voor bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid of pensioen.

Dit is op zijn minst merkwaardig te noemen, omdat de groei van het aantal zzp'ers juist door de politiek van de overheid jarenlang is gestimuleerd. Flexibilisering van arbeid, versoepeling van ontslagrecht, verminderen van uitkeringsrechten, actieve stimulering van werklozen vanuit UWV om voor zichzelf te beginnen. Geen zelfstandigen zonder politiek zou je met recht kunnen zeggen.

In plaats van het probleem van financieel-economisch risico op te lossen door het aantal zzp'ers terug te brengen, moet de overheid nadenken over de aanpak van de huidige gevolgen die zich voordoen in de praktijk van de uitvoering van het zzp-schap. Minder zzp'ers verkleint namelijk het (individuele) probleem van de zzp'er niet.

En er zijn uit de praktijk van de technische beroepen in de bouw en infra nog vele probleemaspecten van het zzp-schap die aandacht vanuit de politiek verdienen. Denk naast het verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en pensioen ook aan bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, inventaris/gereedschap verzekering.

Maar ook aan toenemende eisen aan alle werknemers en werkgevers, dus ook zzp'ers, vanuit arbowetgeving op gebied van veilig en gezond werken. Of door sector-regelgeving op gebied van de wet kwaliteisborging bouw (WKB), safety culture ladder of bijvoorbeeld het bezitten en bijhouden van beroep-specifieke kwalificaties en certificering zoals VCA (veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers) en TCVT (toezicht certificering verticaal transport). Daar gaat nog veel mis, ook tot irritatie van werknemers in dienst, waar zeker meer aandacht voor zou mogen en moeten zijn.

Kortom, mét politiek niet gaan voor minder zelfstandigen maar juist meer verantwoord in zelfstandigheid kunnen werken.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen