'Huurregulering lost woningtekort niet op en zorgt juist voor hogere huren'

04 JUN 2024 13:00 | ING Bank
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Sophie Kraaijeveld

Aanleiding:
Woonminister De Jonge kan huurwet mogelijk nog nét door Eerste Kamer loodsen 

Het voorstel voor de Wet Betaalbare Huur, waar de Eerste Kamer zich nu over buigt, zorgt op korte termijn voor huurverlaging, maar lost de onderliggende oorzaak van de hoge huren in de vrije sector niet op. Deze nieuwe huurregulering zorgt juist voor een verder oplopend woningtekort en daardoor voor hogere huren in de - resterende - vrije sector. Woonbeleid dient gericht te zijn op het oplossen van het woningtekort.

Huurregulering zorgt voor lagere opbrengsten uit huurwoningen voor marktpartijen. De kosten voor nieuwbouw zijn echter hoog, waardoor het rendement te laag uitvalt. Hierdoor stellen zij nieuwbouwprojecten uit of wijzigen de plannen door kleinere woningen te bouwen. Dit resulteert - op korte termijn - in een lager aanbod van woningen. En bij een lager aanbod van woningen en een grote vraag naar woningen stijgen de huurprijzen.

Voor een structurele verlaging van de hoge huren dient het woningtekort opgelost te worden. Enerzijds door meer nieuwbouw (door marktpartijen en corporaties) en anderzijds door het verlagen van de vraag. Verlaging van de vraag naar woningen kan bijvoorbeeld door woningdelen meer aantrekkelijk te maken (door korting op AOW en bijstand bij samenwonen weg te nemen). 

Sophie Kraaijeveld is de specialist over Real Estate bij ING Sector Banking Meer informatie: https://www.ing.nl/zakelijk/sector/real-estate/direct-verlagen-van-hoge-huren-lost-het-woningtekort-niet-op

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed