'Sector Bouw en Infra moet serieus aan de bak met deeltijdwerk'

12 APR 2023 14:46 | Vakvereniging HZC

Dit is een expertquote van Chris van Veldhuizen, directeur, Vakvereniging HZC

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Deeltijdwerk al snel na diploma in trek onder vrouwen, 'niet per se slecht'

Recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan dat het nog altijd vooral vrouwen zijn die deeltijd werken. En dat dit ook niet ‘per se slecht’ hoeft te zijn, omdat vaak bewust wordt gekozen om van een voltijdbaan naar een deeltijdbaan over te stappen als ze bijvoorbeeld gaan samenwonen of een kind krijgen.

Niet verrassend eigenlijk dat in de (voornamelijk) mannenwereld van de sector Bouw en Infra deeltijd werken nog steeds weinig voorkomt. Zeker in buitenfuncties als machinisten, grondwerkers, asfaltwerkers, balkmannen komt deeltijd zelden voor.

In de nationale vacaturebank staan ongeveer 3000 deeltijd vacatures – meest voor 32+ uur – voor de bouw- en installatiesector. Het gaat dan om monteurs, operators, uitvoerders, planners, werkvoorbereiders, tekenaars en BIM modelleurs (Building Information Model, digitale bouwmodellen).

Uit de rapportage Arbeidsmarkt In Cijfers 2021 van het CBS blijkt dat de bouw en infra sector onderaan de lijst hangt als je kijkt naar het aandeel van vrouwen (12 procent) in het aantal werkenden. In de industrie en in transport en opslag is dat het dubbele. Ook de landbouw zit met 34 procent aanzienlijk hoger. Niet verrassend dus dat het aandeel van deeltijders in de bouw en infra met 22 procent deeltijdbanen ook onderaan de ranglijst staat. Koploper is de zorg met 82 procent van de werknemersbanen een deeltijdbaan.

Wetende dat de instroom van medewerkers in de bouw en infra volstrekt tekort schiet bij de groei aan opstaande vacatures ligt hier voor de sector een grote kans. Alleen campagne voeren voor meer aandacht van vrouwen voor de bouw zal niet voldoende zijn. De sector zal serieus aan de bak moeten met het structureel inpassen van deeltijdwerk in de bouwwereld.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen