Meelunie kiest voor BigMile betrouwbare CO2-calculaties

04 JUL 2022 10:06 | BigMile

BigMile, leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transport-gerelateerde CO2-uitstoot, maakt bekend dat Meelunie voor BigMile heeft gekozen. ‘We willen onze klanten nog meer inzicht bieden over de totale CO2 uitstoot van onze producten. Het uiteindelijke doel is dat ze ook gaan meedenken in en meedoen aan Meelunie’s duurzaamheidsdoelen’, zegt Jeroen de Waaij van Meelunie.

Sinds 2021 is de bedrijfsvoering van Meelunie, wereldwijd leverancier van plantaardige ingrediënten zoals zetmelen en eiwitten, CO2 neutraal. Dit heeft Meelunie bereikt door de duurzaamheidsinitiatieven binnen de organisatie te structureren en te meten. Hiervoor is een continue verbeteringscyclus ontwikkeld met vijf stappen: meten, definiëren, reduceren, compenseren en communiceren.

Meelunie gebruikt hierbij het Greenhouse Gas Protocol, wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen. Jeroen de Waaij, sustainability manager bij Meelunie, analyseerde samen met zijn multidisciplinaire team ‘Meelunie Positive Impact’ eerst de eigen bedrijfsprocessen en bracht daarmee scope 1 en 2 in kaart. Met het verkregen inzicht uit de analyse konden ze stappen zetten om de uitstoot terug te dringen. Zo verhuisde Meelunie naar een zichtbaar duurzaam kantoor en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van de collega’s. De uitstoot die op dit moment niet gereduceerd kan worden, is gecompenseerd.

Scope 3

Nu Meelunie zelf CO2-neutraal is, richt de leverancier van plantaardige ingrediënten de pijlen op scope 3. Dit betreft uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie. Met hun eigen CO2-calculator werd de uitstoot voor het zeetransport al berekend en daaruit bleek dat het vervoer een grote impact op de totale CO2-uitstoot heeft. Echter, de transportketen van Meelunie bestaat uit meer dan alleen zeetransport. Met de keuze voor BigMile wordt dit nu uitgebreid naar alle modaliteiten en kan voor- en natransport worden meegenomen in de berekeningen.

‘Met BigMile Carbon Analytics kunnen we de CO2-uitstoot van intermodale transportbewegingen van onze supply chain partners berekenen. Een hogere betrouwbaarheid van onze metingen zal ons helpen bepalen hoe we onze uitstoot het beste kunnen verminderen en compenseren’, zegt de Waaij. ‘Omdat de meeste uitstoot wordt gerealiseerd door onze supply chain partners, zullen we de informatie actief delen en met ze in gesprek gaan hoe we samen een lagere uitstoot kunnen bewerkstelligen. Het liefst zetten we samen met hen projecten op in onze keten.’

Jan Pronk, managing director bij BigMile: ‘De voedselproductie en hieraan gelieerde activiteiten is verantwoordelijk voor 30 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Meelunie heeft al een mooi groen product. Daar hoort ook een groene supply chain bij. BigMile draagt hieraan bij met betrouwbare inzichten in de transport-gerelateerde CO2-uitstoot, volgens gecertificeerde methodieken. We zijn dan ook trots om Meelunie tot onze klantenkring te mogen rekenen.’

About Meelunie

Meelunie is a global supplier of plant-based ingredients such as starches and proteins. Our product range covers a wide variety of food, animal nutrition and industrial applications, and includes trusted brands such as Windmill Potato Starch alongside an ever-growing assortment of organic products.

A truly global company, we have offices spread over five continents and export to over one hundred countries. But our added value goes far beyond that of a supplier. From risk management to multi-sourcing, quality assurance to tailor-made supply chains, we can draw on 150 years’ experience to develop comprehensive solutions designed to meet your specific needs.

Over BigMile

BigMile is een calculatie- en analyseplatform waarmee logistiek dienstverleners en verladers de multimodale transport-gerelateerde CO2-uitstoot van hun vervoer kunnen optimaliseren en erover kunnen rapporteren: per klant, per logistiek dienstverlener, per zending of per regio. Het SaaS-platform is zowel geschikt voor bedrijven met een regionaal of stedelijk dekkingsgebied als voor globaal opererende multinationals die van verschillende vervoersmodaliteiten gebruikmaken. Op dit moment zijn er al meer dan 200 gebruikers van BigMile, waaronder bedrijven als BSH, Ceva, DHL, Driscoll’s, DPD en Ricoh.

BigMile is in 2019 ontstaan vanuit Topsector Logistiek en Connekt en sinds de zomer 2020 een zelfstandig opererend internationaal bedrijf. BigMile is SFC Accredited Partner conform het GLEC Framework en ISAE 3000 gecertificeerd. Daarnaast is het strategisch partner van Lean & Green in diverse landen. Ook zijn er samenwerkingen met diverse brancheorganisaties, zoals Thuiswinkel.org en Evofenedex.

Meer binnen de rubriek Transport